LANCE A LANCE

 • 00:00 - JOGO ENCERRADO!

 • 00:00 - APITO FINAL!

 • 00:00 - GOL

  #09 - THOMAS
 • 00:00 - GOL

  #09 - THOMAS
 • 00:00 - FALTA

  #08 - PEDRAO
 • 00:00 - ENTRA

  #09 - THOMAS
 • 00:00 - SAI

  #14 - DAN
 • 00:00 - ENTRA

  #05 - ORELHA
 • 00:00 - SAI

  #11 - MALA
 • 00:00 - FALTA+CA

  #08 - PEDRAO
 • 00:00 - ENTRA

  #08 - PEDRAO
 • 00:00 - SAI

  #09 - THOMAS
 • 00:00 - ENTRA

  #11 - MALA
 • 00:00 - SAI

  #05 - ORELHA
 • 00:00 - GOL

  #10 - PEDRINHO
 • 00:00 - PEDIDO DE TEMPO

  - -
 • 11:49 - PEDIDO DE TEMPO

  - -
 • 00:00 - PEDIDO DE TEMPO

  - -
 • 00:00 - ENTRA

  #14 - PITBUL
 • 00:00 - SAI

  #02 - PACELLI
 • 00:00 - GOL

  #08 - KAUE
 • 00:00 - FALTA

  #02 - PACELLI
 • 00:00 - ENTRA

  #09 - GU MACHADO
 • 00:00 - SAI

  #04 - DEDE
 • 00:00 - ENTRA

  #08 - KAUE
 • 00:00 - SAI

  #05 - ENZO
 • 00:00 - ENTRA

  #08 - PEDRAO
 • 00:00 - SAI

  #09 - THOMAS
 • 00:00 - ENTRA

  #04 - DEDE
 • 00:00 - SAI

  #09 - GU MACHADO
 • 00:00 - BOLA ROLANDO!

 • 00:00 - EM QUADRA

  #10 - PEDRINHO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #14 - DAN
 • 00:00 - EM QUADRA

  #22 - KADU
 • 00:00 - EM QUADRA

  #09 - THOMAS
 • 00:00 - EM QUADRA

  #05 - ORELHA
 • 00:00 - EM QUADRA

  #25 - PRADO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #09 - GU MACHADO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #05 - ENZO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #03 - METEORO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #02 - PACELLI
 • 00:00 - APITO FINAL!

 • 00:00 - GOL

  #05 - ORELHA
 • 00:00 - CA

  #05 - ORELHA
 • 00:00 - BOLA ROLANDO!

 • 00:00 - ENTRA

  #12 - FE
 • 00:00 - ENTRA

  #14 - DAN
 • 00:00 - ENTRA

  #10 - PEDRINHO
 • 00:00 - ENTRA

  #05 - ORELHA
 • 00:00 - ENTRA

  #04 - RENATO, RYAN
 • 00:00 - ENTRA

  #19 - URSO
 • 00:00 - ENTRA

  #14 - PITBUL
 • 00:00 - ENTRA

  #07 - NAO+TEM
 • 00:00 - ENTRA

  #05 - ENZO
 • 00:00 - ENTRA

  #04 - DEDE
 • 07:00 - BOLA ROLANDO!

 • 00:00 - BOLA ROLANDO!

 • 00:00 - APITO FINAL!

 • 00:00 - GOL

  #08 - KAUE
 • 00:00 - FALTA

  #08 - PEDRAO
 • 00:00 - ENTRA

  #15 - FERNANDO+
 • 00:00 - SAI

  #02 -
 • 00:00 - FALTA

  #09 - THOMAS
 • 00:00 - GOL

  #09 - THOMAS
 • 00:00 - ENTRA

  #09 - THOMAS
 • 00:00 - SAI

  #04 - RENATO, RYAN
 • 06:55 - ENTRA

  #08 - KAUE
 • 00:00 - GOL

  #08 - KAUE
 • 00:00 - FALTA

  #03 - METEORO
 • 00:00 - GOL

  #08 - KAUE
 • 00:00 - BOLA ROLANDO!

 • 00:00 - EM QUADRA

  #08 - PEDRAO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #22 - KADU
 • 00:00 - EM QUADRA

  #11 - MALA
 • 00:00 - EM QUADRA

  #04 - RENATO, RYAN
 • 00:00 - EM QUADRA

  #02 -
 • 00:00 - EM QUADRA

  #25 - PRADO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #09 - GU MACHADO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #08 - KAUE
 • 00:00 - EM QUADRA

  #03 - METEORO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #02 - PACELLI
 • 00:00 - EM QUADRA

  #22 - KADU
 • 00:00 - EM QUADRA

  #11 - MALA
 • 00:00 - EM QUADRA

  #08 - PEDRAO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #04 - RENATO, RYAN
 • 00:00 - EM QUADRA

  #02 -
 • 00:00 - EM QUADRA

  #25 - PRADO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #09 - GU MACHADO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #08 - KAUE
 • 00:00 - EM QUADRA

  #03 - METEORO
 • 00:00 - EM QUADRA

  #02 - PACELLI
 • 00:00 -